Navigation
Home Page

Cyngor Eco / Eco Council

Cyngor Eco
Eco Council
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Gwobr Eco Ysgolion Platinwm i Ysgol Gymraeg Pwll Coch - Eco Schools Platinum Award for YG Pwll Coch - 2017. Da iawn blant!

Gwobr Eco Ysgolion Platinwm i Ysgol Gymraeg Pwll Coch - Eco Schools Platinum Award for YG Pwll Coch - 2017. Da iawn blant! 1

Eco Arwyr 2018 Eco Warriors

               Eco Arwyr 2018 Eco Warriors 1

Evan, Ioan, Twm, Daniel, Rosella, Noah, Gwenni, Selyf, Jahvahni a Sam.

 

 

 

 

Beth yw'r 8 maes Ysgolion Eco?

What are the 8 topics of Eco Schools?

 

*Ynni                                      Energy

*Lleihau gwastraff                Reducing waste

*Dŵr                                       Water

*Tir yr ysgol                          School grounds

*Sbwriel                                 Rubbish

*Cadw'n iach                         Staying healthy

*Dinasyddiaeth Fyd Eang    Global Citizenship

*Trafnidiaeth                         Transport

 

Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes? What have we been doing across the 8 topics?

Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes?       What have we been doing across the 8 topics? 1 Arddangosfa Eco
Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes?       What have we been doing across the 8 topics? 2 Sbwriel/ Rubbish
Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes?       What have we been doing across the 8 topics? 3 Tir yr ysgol/ School grounds
Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes?       What have we been doing across the 8 topics? 4 Dwr/water
Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes?       What have we been doing across the 8 topics? 5 Lleihau gwastraff/ Reducing waste
Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes?       What have we been doing across the 8 topics? 6 Ynni/Energy
Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes?       What have we been doing across the 8 topics? 7 Trafnidiaeth/transport

Fidio byw'n iach.mov

Still image for this video
Byw'n iach/Healthy living

Eco-cod

Still image for this video
Dyma ein can Eco

Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school.

Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 1
Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 2
Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 3
Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 4

Rydym yn datblygu prosesau ail-gylchu'r ysgol. We are developing our school's recyling processes.

Rydym yn datblygu prosesau ail-gylchu'r ysgol. We are developing our school's recyling processes. 1

Casglu sbwriel/ Litter pickers

Casglu sbwriel/ Litter pickers 1
Casglu sbwriel/ Litter pickers 2
Casglu sbwriel/ Litter pickers 3

Mae'r ferfa'n barod ar gyfer cystadlu yn sioe flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. Our wheelbarrow is ready to compete in the Royal Horticultural Society Flower Show.

Mae'r ferfa'n barod ar gyfer cystadlu yn sioe flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. Our wheelbarrow is ready to compete in the Royal Horticultural Society Flower Show. 1
Picture 1

Top