Navigation
Home Page

Blwyddyn 6

Croeso i Flwyddyn 6
Welcome to Year 6
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso i ardal Blwyddyn 6. Mae 59 o blant prysur wrthi yn gweithio'n galed yn nosbarthiadau 6A a 6B. Rydym yn griw galluog, gweithgar a chydwybodol sydd hefyd yn hoff o jôc neu ddau! Dyma le fyddwch yn medru edrych ar y gwaith cartref wythnosol sy'n cael ei ddosbarthu a darganfod gwefannau defnyddiol i helpu'ch plentyn o'r cartref.
 

Yn ogystal, bydd rhestr o ddigwyddiadau pwysig blwyddyn 6 yn cael ei rannu er mwyn i chi ddilyn beth sy'n digwydd yn yr ysgol.
 

Ein themau y flwyddyn yma yw: Yr Ail Ryfel Byd, Ein hardal leol a Ffrainc.

Rydym yn cael gwersi Addysg Gorfforol pob dydd Mawrth a dydd Gwener, felly mae angen dod â chit addas!

 

 

Welcome to year 6's area. We have 59 pupils who work hard daily in classes 6A and 6B. We are a very bright, hard working and conscientious group of children who also seem to enjoy a joke or two! Here you will find the weekly homework which is distributed. Also, you'll be able to find useful websites to help your child from home. In addition, there will be a list of important events and dates for you to follow what is happening in school.


Our themes for this year are: The Second World War, Our local area and France.

Pupils have physical education lessons every Tuesday and Friday. All pupils must bring the appropriate kit.

Gwaith Cartref 10/3/17 Homework

Gwaith Cartref 3/3/2017.

Ymarfer llawysgrifen clwm - Taflen yn y llyfr gwaith cartref

Gwaith Cartref Dylunio Technoleg 3/3/2017

Amserlen Apwyntiadau 6B

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Ymarfer Sgiliau Rhif / Number skills

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 6 hoffem i chi ddysgu'r Tablau lluosi hyn:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ac 12

hefyd y Rhifau Sgwâr

 

Dyma'r linc i ymarfer y tablau:


Top