Navigation
Home Page

Blwyddyn 6

Croeso i Flwyddyn 6
Welcome to Year 6
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

lluniau Matilda

lluniau Matilda 1
lluniau Matilda 2
lluniau Matilda 3
lluniau Matilda 4
lluniau Matilda 5
lluniau Matilda 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Plant Bach Heriol

The hammer- Matilda.mp3

School Song - Matilda the Musical Karaoke.mp3

Revolting Children - Instrumental Backing Track - Matilda - E.mp3

Quiet_ - piano.mp3

Naughty - Matilda Backing Track.mp3

Caneuon Matilda

Gwaith Cartref 23/6/17:

Ymarfer geiriau caneuon; Pan fyddai'n fawr, Tawel, Drygioni, a Bruce.

Caneuon Sioe Matilda

Croeso i ardal Blwyddyn 6. Mae 59 o blant prysur wrthi yn gweithio'n galed yn nosbarthiadau 6A a 6B. Rydym yn griw galluog, gweithgar a chydwybodol sydd hefyd yn hoff o jôc neu ddau! Dyma le fyddwch yn medru edrych ar y gwaith cartref wythnosol sy'n cael ei ddosbarthu a darganfod gwefannau defnyddiol i helpu'ch plentyn o'r cartref.
 

Yn ogystal, bydd rhestr o ddigwyddiadau pwysig blwyddyn 6 yn cael ei rannu er mwyn i chi ddilyn beth sy'n digwydd yn yr ysgol.
 

Ein themau y flwyddyn yma yw: Yr Ail Ryfel Byd, Ein hardal leol a Ffrainc.

Rydym yn cael gwersi Addysg Gorfforol pob dydd Mawrth a dydd Gwener, felly mae angen dod â chit addas!

 

 

Welcome to year 6's area. We have 59 pupils who work hard daily in classes 6A and 6B. We are a very bright, hard working and conscientious group of children who also seem to enjoy a joke or two! Here you will find the weekly homework which is distributed. Also, you'll be able to find useful websites to help your child from home. In addition, there will be a list of important events and dates for you to follow what is happening in school.


Our themes for this year are: The Second World War, Our local area and France.

Pupils have physical education lessons every Tuesday and Friday. All pupils must bring the appropriate kit.

Amserlen Profion Cenedlaethol Mis Mai:

Prawf Darllen Cymraeg - D.Mercher 03/05/17

Prawf Gweithdrefnol Maths - D.Iau 04/05/17

Prawf Darllen Saesneg - D.Gwener 05/05/17

Prawf Rhesymu Maths - D.Llun 08/05/17

 

Ewch i wefan learning.gov.wales am gyn papurau.

 

National Tests Timetable:

Welsh reading test - Wednesday 03/05/17

Maths procedural test - Thursday 04/05/17

English reading test - Friday 05/05/17

Maths reasoning test - Monday 08/05/17

 

Visit the learning.gov.wales website for past papers.

 

 

Thema tymor yma - Ein hardal leol

Our theme this term - Our local area

 

Thema Gwyddoniaeth -  Planhigion

Science theme - Plants

Gwaith Cartref 10/3/17 Homework

Gwaith Cartref 3/3/2017.

Ymarfer llawysgrifen clwm - Taflen yn y llyfr gwaith cartref

Gwaith Cartref Dylunio Technoleg 3/3/2017

Amserlen Apwyntiadau 6B

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Ymarfer Sgiliau Rhif / Number skills

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 6 hoffem i chi ddysgu'r Tablau lluosi hyn:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ac 12

hefyd y Rhifau Sgwâr

 

Dyma'r linc i ymarfer y tablau:


Top