Navigation
Home Page

Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5
Welcome to Year 5
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Trosolwg o Waith y Tymor - O Le i Le

An overview of this terms' work - From Here to There

Gwaith Cartref 12.01.18 Homework

Pa gysylltiadau sydd gennych chi â chyfandiroedd eraill?

Yn eich llyfrau gwaith cartref, ewch ati i nodi’r cysylltiadau hyn. 

 

What connections do you have with the world’s continents?
In your homework books, make a not of as many connections as you can think of.

 

 

Gwefannau diddorol:-

www.nrich.org - gwaith datrys problemau mathemateg / Maths problem solving 

BBC Bitesize            

Chwyldro Diwydiannol

Gwefan Ieithoedd           

Castell Caerdydd

Byw Yng Nghymru       

Gemau Mathemateg

NGFL                     

BBC HANES -  -1- -2-

Dysgu Hanes Fi                

Hanes Prydain

Grym Darllen       

Tacteg Gwyddoniaeth CA2

Creu Stori                                                                

 purple mash


Top