Navigation
Home Page

Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5
Welcome to Year 5
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Cwrs Preswyl Llangrannog Residential Course Hydref/October 2018

Trosolwg y Tymor Arwyr a Dihirod / Overview of the Terms' work Heroes and Villains

Gwaith Cartref Gwyliau Pasg

Easter Homework

1. Darllen a deall Cymraeg (Copi ym mag eich plentyn) 'Steffan yn Hedfan'

2. Mathemateg (Copi ym mag eich plentyn)

 

1. Welsh reading comprehension (Copy in your child's bag) 'Steffan yn Hedfan'

2. Maths (copy in your child's bag)

 

Diolch

Darllen a deall Cymraeg

Darllen a deall Cymraeg 1
Darllen a deall Cymraeg 2
Darllen a deall Cymraeg 3
Darllen a deall Cymraeg 4

Mathemateg

Mathemateg 1
Mathemateg 2
Mathemateg 3

Trosolwg o Waith y Tymor - O Le i Le

An overview of this terms' work - From Here to There

Ymarfer Darllen a Deall Cymraeg

Dyma linc i wefan ar gyfer ymarfer sgiliau darllen a deall Cymraeg.

Below is a link to a website to help pupils practice their Welsh comprehension skills.

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

 

 

 

Gwefannau diddorol:-

www.nrich.org - gwaith datrys problemau mathemateg / Maths problem solving 

BBC Bitesize            

Chwyldro Diwydiannol

Gwefan Ieithoedd           

Castell Caerdydd

Byw Yng Nghymru       

Gemau Mathemateg

NGFL                     

BBC HANES -  -1- -2-

Dysgu Hanes Fi                

Hanes Prydain

Grym Darllen       

Tacteg Gwyddoniaeth CA2

Creu Stori                                                                

 purple mash


Top