Navigation
Home Page

Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5
Welcome to Year 5
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso nol i flwyddyn 5, bawb!

Mae Mr Plain a Miss Alun yn falch eich croesawu chi i'r cabanau ar gyfer blwyddyn egniol, brwdfrydig, llawn hwyl. Bydd sawl antur a phrofiad newydd yn ystod y flwyddyn, gan ddechrau ar fferm Maes-y-Fron, a Call of the Wild!

 

Themau y flwyddyn yw O Le i Le, Oes Fictoria ac Arwyr a Dihirod.

 

Welcome back to year 5!

Mr Plain and Miss Alun are pleased to welcome you to the cabins for an energetic, enthusiastic and fun-filled year. There will be many new experiences and adventures during the course of the year, starting on Maes-y-Fron farm and Call of the Wild!

 

The year's themes are From Here to There, The Victorians and Heroes and Villains.

English spelling words: 

Spelling pattern –ay and –ke.

Test date - Wednesday 23rd of January

away

holiday

display

spike

 

make

clay

 

lake

essay

portray

skeleton

kettle

sketch

 

Gwaith cartref 11.1.19 Homework

Meddylia am syniadau addas argyfer ar gyfer y grid gweithgareddau, ac o bosib, 'gwerth' pwyntiau iddyn nhw, e.e. cywaith = 5 pwynt, defnyddio ap Cymraeg =1 pwynt, helpu cymydog = 3 pwynt.

 

Neu beth am i ti wneud cywaith ar elfen o fywyd o Oes Fictoria dros yr hanner tymor, e.e. bywyd y dosbarth gweithiol; am Isambard Kingdom Brunel a'i ddylanwad yng Nghymru; am hanes bywyd William Morris?

 

Think of suitable ideas you could include in the activities grid, and possibly a points 'value' for them, e.g. project = 5 points, using a Welsh app = 1 point, helping a neighbour = 3 points.

 

Or what about a half term long project on an aspect of Victorian life, e.g. life for the working classes; Isambard Kingdom Brunel's work in Wales; William Morris and his life?

 

Gwaith cartref geiriau sillafu Cymraeg. Patrwm sillafu  -ai

1). tai   2). saith   3). effaith   4). ffaith   5). cyfaill   6). braich   7). enghraifft   8). anifeiliaid

9). defaid   10). craith

 

Prawf sillafu ar ddydd Mercher 16/01/2019.

Spelling test on Wednesday 16/01/2019.

Linc diogelwch croesi trac tren.

Link on railway track safety.

https://learnliveuk.com/network-rail-primary-school-safety-talk/

 

 

Trosolwg tymor yr hydref / Autumn term overview

 

 

Gwefannau diddorol:-

www.nrich.org - gwaith datrys problemau mathemateg / Maths problem solving 

BBC Bitesize            

Chwyldro Diwydiannol

Gwefan Ieithoedd           

Castell Caerdydd

Byw Yng Nghymru       

Gemau Mathemateg

NGFL                     

BBC HANES -  -1- -2-

Dysgu Hanes Fi                

Hanes Prydain

Grym Darllen       

Tacteg Gwyddoniaeth CA2

Creu Stori                                                                

 purple mash


Top