Navigation
Home Page

Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5
Welcome to Year 5
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Trosolwg o waith y tymor : Oes Fictoria

Overview of the term's work : The Victorians

Mae 84 o blant yma ym mlwyddyn 5. Rydym yn blant bywiog a siaradus dros ben!

Yn ystod y flwyddyn mi fydd Mr Plain, Mrs Pearce a Mr Vaughan Owen yn ein dysgu am , Oes Fictoria, yr Ardal Leol ac am Arwyr a Dihirod. Mi fydd rhagor o wybodaeth yn dilyn am y themau yma yn ystod y tymhorau gwahanol.


Rydym yn cael gwersi Iaith a Mathemateg yn y boreau a dysgu trawsgwricwlaidd yn y prynhawn yn ein Den Data, Ardal Ysgrifennu, Archwilio a Darganfod, Ymchwilio a Gwybodaeth ac Ardal Greadigol/Creu ac Adeiladu. Mae ein sesiynau yn y Den Digidol yn cymryd lle pob dydd Mawrth. Rydym yn cael gwersi Addysg Gorfforol dydd Mercher a dydd Gwener, felly mae angen dod â chit addas!

 

There are 84 pupils in Year 5. We are a lively and talkative bunch! This year Mr Plain, Mrs Pearce and Mr Vaughan Owen will teach is about The Victorians, the Local Area and also about Heroes and Villains! Further information will follow about our topics during each term.

 

We have Language and Mathematics sessions in the morning and cross curricular learning in the afternoons in our data den, writing area, investigation and exploration area and also our creative and building area. Our ICT sessions are every Tuesday, where we will have an opportunity to use the Digital Den to update our ICT skills. We have our Physical Education lessons on Wednesday and Friday so you will need an appropriate kit!

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 5 hoffem i chi ddysgu y tablau hyn:

2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10

hefyd Rhifau sgwâr.

 

Dyma'r linc i ymarfer y tablau: 

 

 

Gwefannau diddorol:-

www.nrich.org - gwaith datrys problemau mathemateg / Maths problem solving 

BBC Bitesize            

Chwyldro Diwydiannol

Gwefan Ieithoedd           

Castell Caerdydd

Byw Yng Nghymru       

Gemau Mathemateg

NGFL                     

BBC HANES -  -1- -2-

Dysgu Hanes Fi                

Hanes Prydain

Grym Darllen       

Tacteg Gwyddoniaeth CA2

Creu Stori                                                                

 purple mash


Top