Navigation
Home Page

Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5
Welcome to Year 5
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso nol i flwyddyn 5, bawb!

Mae Mr Plain a Miss Alun yn falch eich croesawu chi i'r cabanau ar gyfer blwyddyn egniol, brwdfrydig, llawn hwyl. Bydd sawl antur a phrofiad newydd yn ystod y flwyddyn, gan ddechrau ar fferm Maes-y-Fron, a Call of the Wild!

 

Themau y flwyddyn yw O Le i Le, Oes Fictoria ac Arwyr a Dihirod.

 

Welcome back to year 5!

Mr Plain and Miss Alun are pleased to welcome you to the cabins for an energetic, enthusiastic and fun-filled year. There will be many new experiences and adventures during the course of the year, starting on Maes-y-Fron farm and Call of the Wild!

 

The year's themes are From Here to There, The Victorians and Heroes and Villains.

Llawysgrifen 16.11.18 Handwriting

 

"O wild West Wind, thou breath of Autumn's being.
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing."

- Percy Bysshe Shelley

 

Geiriau sillafu ar gyfer prawf sillafu 21/11/18.

Patrwm sillafu  -ff

1. gwastraffu

2. effeithiol

3. perffaith

4. cyffwrdd

5. Gorffennaf

6. diffodd

7. trafferth

8. enghraifft

9. ffyrnig

10. fflamau

O Dawel Ddinas Bethlehem

Dyma garolau Nadolig i ti ganu gyda nhw fel ymarfer i'r gwasanaeth.

Here are the carols for you to practice singing along with them.

Nadolig, Pwy a Wyr?

Dyma garolau Nadolig i ti ganu gyda nhw fel ymarfer i'r gwasanaeth.

Here are the carols for you to practice singing along with them.

I Orwedd Mewn Preseb

Dyma garolau Nadolig i ti ganu gyda nhw fel ymarfer i'r gwasanaeth.

Here are the carols for you to practice singing along with them.

Nadolig Llawen i chi i gyd

Dyma garolau Nadolig i ti ganu gyda nhw fel ymarfer i'r gwasanaeth.

Here are the carols for you to practice singing along with them.

Hen Hen Stori

Dyma garolau Nadolig i ti ganu gyda nhw fel ymarfer i'r gwasanaeth.

Here are the carols for you to practice singing along with them.

Gwyl y Baban

Dyma garolau Nadolig i ti ganu gyda nhw fel ymarfer i'r gwasanaeth.

Here are the carols for you to practice singing along with them.

Cluwch Lu'r Nef

Dyma garolau Nadolig i ti ganu gyda nhw fel ymarfer i'r gwasanaeth.

Here are the carols for you to practice singing along with them.

Trosolwg tymor yr hydref / Autumn term overview

 

 

Gwefannau diddorol:-

www.nrich.org - gwaith datrys problemau mathemateg / Maths problem solving 

BBC Bitesize            

Chwyldro Diwydiannol

Gwefan Ieithoedd           

Castell Caerdydd

Byw Yng Nghymru       

Gemau Mathemateg

NGFL                     

BBC HANES -  -1- -2-

Dysgu Hanes Fi                

Hanes Prydain

Grym Darllen       

Tacteg Gwyddoniaeth CA2

Creu Stori                                                                

 purple mash


Top