Navigation
Home Page

Blwyddyn 4

Croeso i Flwyddyn 4
Welcome to Year 4
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Gwaith cartref gwrth fwlio 17/11/17

Rhestr Ddillad Abercraf Medi 2017 / Abercraf Kit List September 2017

Croeso i Flwyddyn 4!

Yn wir,croeso i flwyddyn 4 , ac yn fwy na dim ,croeso nol i'r ysgol ar ol bod yn y cabanau am flwyddyn! 

 

Rydym wir yn edrych ymlaen at ddysgu am Y Tuduriaid y tymor yma yn ogystal â Thrychinebau Naturiol a De America yn y tymhorau i ddod. Yn ystod tymor yr Hydref byddwn yn ymweld â Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan i weld sut oedd Y Tuduriaid yn byw ac fe fydd Theatr Mewn Cymeriad yn dodi'r ysgol i wneud cyflwyniad am y cyfnod.Dydyn ni methu aros!

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu am holl bynciau’r cwricwlwm sef Cymraeg a Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Hanes a Daearyddiaeth, Celf, Dylunio a Thechnoleg, Cerdd, Addysg grefyddol ac Addysg gorfforol (d.Mawrth ), yn ogystal â Thechnoleg Gwybodaeth...rydym ni’n arbennig o dda ar yr i-pads erbyn hyn!

 

Mae 'na sawl clwb ar gael i flwyddyn 4 gan gynnwys hoci a phêl rwyd, pêl-droed a chlwb eco - mae 'na rywbeth i bawb!

 

Mrs Simpson a Mrs Hughes.

 

 

Welcome to Year 4!

A warm welcome to year 4, indeed I would like welcome the children to the main building, having spent a year in the cabins!

 

We are looking forward to working on the Tudor theme this term as well as Natural Disasters and South America throughout the year.This term,we hope to visit St Fagans National Musem of History to see how the Tudors lived and a drama session about the era by 'Theatr Mewn Cymeriad'.We cannot wait!

 

During the year we will be learning about every subject in the curriculum which are Welsh and English, Maths, Science, History and Geography, Art, Design and Technology, Music, Religious Education and P.E (every Tuesday ) as well as ICT.

 

There are numerous clubs available to pupils in year 4 which include Hockey and Netball, Football and the Eco Club - there is something for everyone. 

 

Mrs Simpson a Mrs Hughes

Da iawn i Selyf Harries, Anni Evans, Abigail Jones, Elis Treharne, Cerys Edwards, Maia Morris a Siân Roderick am gymryd rhan yn y rownd trafod o'r Cwis Llyfrau ddoe. 

 

Well done to Selyf Harries, Anni Evans, Abigail Jones, Elis Treharne, Cerys Edwards, Maia Morris and Siân Roderick for taking part in the discussion round of the Book Quiz yesterday. 

Picture 1
Picture 2

Gwaith Cartref 02/12/16 Home Work

7/10/16 Gwaith Cartref Mr Vaughan-Owen

Gwaith cartref 23/9/16

 

Wythnos nesaf byddwn yn dysgu am y frwydr mawr bu yn Bosworth. Gwaith cartref wythnos yma yw i ymchwilio i'r frwydr a chofnodi ffeithiau yn eich llyfrau gwaith cartref.

 

Next week we will be learning about the battle of Bosworth. Therefore your homework is to research the battle and record facts in your homework book.

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 4 hoffem i chi ddysgu y tablau lluosi hyn:

 

2, 3, 4, 5, 6 a 10

 

Dyma'r linc i ymarfer y tablau:

 


Top