Navigation
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i Flwyddyn 3
Welcome to Year 3
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

 

Rydym yn flwyddyn o 66 o blant wedi eu rhannu i ddosbarth 3A Mrs Morton a Miss Evans a 3B  Miss Jones. Themâu'r flwyddyn yma fydd Madagascar, Chwedlau a’r Celtiaid. Eleni mi fyddwn yn dysgu Saesneg a llawysgrifen clwm!!

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda. Byddwn yn rhoi profion wythnosol Rhifau Rhagorol mathemateg wedi eu hamseru ar ddydd Gwener.

 

We are a year of 66 pupils split to classes 3A Mrs Morton a Miss Evans a 3B  Miss Jones.  Our themes this year are Madagascar, Legends and the Celts.This year we will be learning English and cursive handwriting!

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please. We give a timed Big maths test every Friday.

 

Animeiddiad Branwen 3B

Still image for this video
Rydyn wedi creu animeiddiad gan ddefnyddio StopMotion fel rhan o'n gwaith ar y thema- 'Chwedlau'
We have made an animation using StopMotion as part of our work on the theme 'Myths and legends'

Addysg Gorfforol / Physical Education:

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.Cofiwch wisgo dillad addas.

 

Physical Education will take place every Thursday. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required. Please remember to wear appropriate clothes.

 

 

 

 

 

Gwaith Cartref Mathemateg Miss Jones 27/1/17

Gwaith Cartref Mathemateg Miss Jones 11/11/16

Gwaith Cartref 4/11/16 Homework

Gwaith cartref 21/10/16 Homework

Gwaith Cartref Mrs Morton 14/10/16 Homework

Gwaith cartref Mathemateg Miss Jones 14/10/16

Gwaith Cartref 7.10.16

Gwaith Cartref 30/9/16 Homework

Gwaith cartref 23/9/16 Homework

Madagascar gwybodaeth i rieni- Information for parents

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 3 hoffem i chi ddysgu y Tablau Lluosi hyn:

2, 3, 4, 5 a 10

Dyma'r linc i ymarfer y Tablau:

Gwefannau/dolenni defnyddiol...

Useful websites/links...

 


Top