Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Croeso i Flwyddyn 2
Welcome to Year 2
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae 48 o blant ym mlwyddyn 2 eleni wedi eu rhannu i ddosbarth 2EE (Miss Evans) a 2SG (Mrs Graville). Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu llawer o dan y themâu: Hwnt ac yma, Cofio Cofio, Cofio, Cestyll a Chwedlau, Byd o wahaniaeth, Dŵr, dŵr, dŵr, a Môr Ladron. 

 

Byddwn yn gosod gwaith cartref bob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Iau. Cofiwch ddychwelyd eich llyfrau darllen ar y diwrnod cywir os gwelwch yn dda! Byddwn yn anfon profion Rhifau Rhagorol adref yn wythnosol hefyd i chi gael ymarfer.

 

Diwrnodau Addysg Gorfforol:

2EE a 2SG - Dydd Iau

 

 

We are a year group of 48 pupils split into classes 2EE (Miss Evans) and 2SG (Mrs Graville). During the year, we will be studying the following themes: Hwnt ac yma (Here and there) , Cofio, Cofio, Cofio (remember, remember, remember), Cestyll a Chwedlau (Castles and Myths), Byd o wahaniaeth (A world of difference), Dŵr, dŵr, dŵr. (water, water, water) and Môr Ladron (Pirates). 

 

Homework will be set every Friday and will need to be returned by Thursday. Please remember to return reading books on the correct day. Rhifau Rhagorol (Big Maths) will also be sent home every Friday for you to practise.

 

Physical Education days:

2EE and 2SG - Thursday

Gwaith Cartref 16.03.18 Homework

 

Diolch yn fawr iawn am yr arteffactau Affricanaidd, rydym wedi derbyn pethau diddorol iawn ac mae'r plant wedi mwynhau edrych arnynt.

 

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw cwblhau darn o hen bapur prawf. Mae'r Profion Cenedlaethol yn cymryd lle rhwng yr 2il a 9fed o Fai.

 

Thank you very much for the African artefacts we have received. There are many interesting items which the children have enjoyed looking at.

 

Your homework this week is to complete the attached section of a test past paper. The National Tests take place between the 2nd and 9th of May.

 

Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.

 

Staff Blwyddyn 2

 

Thema Cestyll a Chwedlau

Thema Cofio Cofio Cofio / Remember Remember Remember topic map

Llythyr par Ffrwyth/Letter re Fruit

Tablau Blwyddyn 2

Dyma'r tablau hoffem i chi ddysgu yn ystod Blwyddyn 2. Fe welwch isod linc i fideos fydd yn eich helpu i ddysgu'r tablau. 

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top