Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Croeso i Flwyddyn 2
Welcome to Year 2
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae 50 o blant ym mlwyddyn 2 eleni wedi eu rhannu i ddosbarth 2MJ (Mrs Jones) a 2BL (Miss Lewis). Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu llawer o dan y themâu: Hwnt ac yma, Cofio Cofio, Cofio, Cestyll a Chwedlau, Byd o wahaniaeth, Dŵr, dŵr, dŵr a Môr Ladron. 

 

Byddwn yn gosod gwaith cartref bob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher. Cofiwch hefyd i ddychwelyd eich llyfrau darllen erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda! Byddwn yn anfon profion Rhifau Rhagorol adref yn wythnosol a phrofion tablau a sillafu bob pythefnos i chi gael ymarfer.

 

Diwrnodau Addysg Gorfforol:

Dydd Iau a ddydd Gwener.

 

 

 

We are a year group of 50 pupils split into classes 2MJ (Mrs Jones) and 2BL (Miss Lewis). During the year, we will be studying the following themes: Hwnt ac yma (Here and there) , Cofio, Cofio, Cofio (remember, remember, remember), Cestyll a Chwedlau (Castles and Myths), Byd o wahaniaeth (A world of difference), Dŵr, dŵr, dŵr. (water, water, water) and Môr Ladron (Pirates). 

 

Homework will be set every Friday and will need to be returned by Wednesday. Please also remember to return your reading books by Wednesday. Rhifau Rhagorol (Big Maths) will be sent home every Friday and  spelling and times table tests every fortnight for you to practise.

 

Physical Education days:

Thursday and Friday.

 

Trosolwg Thema Tu Hwnt ac Yma / Overview of our theme Here, There and Everywhere.

Tablau Blwyddyn 2

Dyma'r tablau hoffem i chi ddysgu yn ystod Blwyddyn 2. Fe welwch isod linc i fideos fydd yn eich helpu i ddysgu'r tablau. 

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top