Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Croeso i Flwyddyn 2
Welcome to Year 2
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae 63 o blant ym mlwyddyn 2 eleni wedi eu rhannu i ddosbarth 2A (Miss Evans) a 2B (Mrs Graville). Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu llawer o dan y themâu: Hwnt ac yma, Cofio Cofio, Cofio, Cestyll a Chwedlau, Byd o wahaniaeth, Dŵr, dŵr, dŵr, a Môr Ladron. 

 

Byddwn yn gosod gwaith cartref bob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Iau. Cofiwch ddychwelyd eich llyfrau darllen ar y diwrnod cywir os gwelwch yn dda! Byddwn yn anfon profion Rhifau Rhagorol adref yn wythnosol hefyd i chi gael ymarfer.

 

Diwrnodau Addysg Gorfforol:

2A- Dydd Llun + Dydd Mercher

2B- Dydd Iau + Dydd Gwener

 

 

We are a year group of 63 pupils split into classes 2A (Miss Evans) and 2B (Mrs Graville). During the year, we will be studying the following themes: Hwnt ac yma (Here and there) , Cofio, Cofio, Cofio (remember, remember, remember), Cestyll a Chwedlau (Castles and Myths), Byd o wahaniaeth (A world of difference), Dŵr, dŵr, dŵr. (water, water, water) and Môr Ladron (Pirates). 

 

Homework will be set every Friday and will need to be returned by Thursday. Please remember to return reading books on the correct day. Rhifau Rhagorol (Big Maths) will also be sent home every Friday for you to practise.

 

Physical Education days:

2A- Monday + Wednesday

2B- Thursday + Friday

2A

2A 1

2B

2B 1

Thema Cestyll a Chwedlau

Gwaith Cartref 06/01/17 Home Work

Mannequin challenge 2A

Still image for this video

Gwaith Cartref 02/12/16 Home Work

Thema Cofio Cofio Cofio / Remember Remember Remember topic map

Gwaith Cartref 25.11.16 Home work

 

Eich gwaith cartref y penwythnos hon yw i barhau i ddysgu eich geiriau a chaneuon i’r sioe Nadolig.  Atodaf gopi o’r caneuon newydd a mae’r caneuon ar wefan yr ysgol o dan Blwyddyn 2.

 

Diolch yn fawr.

Staff Blwyddyn 2.

 

Your homework this week is to continue to learn your words and songs for our Christmas show.  Attached is a copy of the songs and they are also on the school website under Year 2.

 

Thank you.

Year 2 staff.

 

Diwrnod Fictorianaidd

 

Ar ddydd Mawrth 29ain o Dachwedd byddwn yn cynnal diwrnod Fictorianaidd yn yr ysgol.  Byddwn yn gwisgo fel athrawes o’r Oes Fictoria.  Os oes gennych chi unrhryw arteffactau neu dillad, byddwn yn ddiolchgar i’w derbyn i arddangos yn y dosbarth.

 

Gofynnwn yn garedig i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn gwisg addas a darparu ceiniog ar gyfer ei addysg.

 

Diolch yn fawr.

 

Miss Evans a Mrs Graville

 

Victorian Day

 

On Tuesday 29th November Year 2 will be holding a Victorian Day.  We will be dressing up as teachers and children from the Victorian Age.  If you have any artefacts or clothes that would be suitable for this day we would be very grateful to receive them to display in the classroom.

 

We would also be grateful if your child could come to school suitably dressed for Victorian Day and bring a penny for their education.

 

Thank you.

 

Miss Evans and Mrs Graville

 

Tri Gwr doeth Can Nadolaig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play 'tri-gwr-earth.mp3']

Anrhegion o Gymru Can Nadolig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play 'anrhegion-o-gymru.mp3']

Pen-Blwydd Pwy Can Nadolaig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play 'pen-blwydd-pwy.mp3']

Caneuon Nadolig Derbyn & Blwyddyn 2 / Receotion & Year 2 Cristmas Show Songs Prysur Prysur Prysur

Placeholder for audio player [Will play 'prysur-prysur-prysur.mp3']

Annwyl Santa Can Derby & Blwyddyn 2 / Year 2 and Reception song

Placeholder for audio player [Will play '20161021-083742.mp3']

Jack y Post Can Nadolig / Xmas song

Placeholder for audio player [Will play 'jac-y-post.mp3']
Picture 1
Picture 2

Llythyr par Ffrwyth/Letter re Fruit

04 Anrheg arbennig.mp3

Placeholder for audio player [Will play '04-anrheg-arbennig.mp3']

Gormod o bwdin Can Nadolig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play '03-gormod-o-bwdin.mp3']

Dwi eisiau, Dwi eisiau, Dwi eisiau. Can Nadolig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play '01-dwi-ishe.mp3']

Beth am fynd i Frasil? Can Nadolig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play '02-beth-am-fynd-i-frasil_.mp3']

Mins Peis a Moron Can Nadolig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play '05-mins-peis-a-moron.mp3']

Hwre Hwre Can Nadolig / Xmas Song

Placeholder for audio player [Will play '06-hwre-hwre.mp3']

Tablau Blwyddyn 2

Dyma'r tablau hoffem i chi ddysgu yn ystod Blwyddyn 2. Fe welwch isod linc i fideos fydd yn eich helpu i ddysgu'r tablau. 

Gwaith Cartref Hanner Tymor / Half Term Homework

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top