Navigation
Home Page

Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1
Welcome to Year 1
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae gennym ni 50 o blant ym Mlwyddyn 1 o fewn Blwyddyn 1A a 1B. Mae Miss Lewis a Mrs Crisiant yn gweithio ym Mlwyddyn 1B ac mae Mrs Evans, Mrs Rees, Miss J Evans a Mrs Joseph yn gweithio ym mlwyddyn 1A. Ein themau eleni yw Cartrefi, Teganau, India, Bwyd, Carnifal a Rala Rwdins.

 

Rydym yn defnyddio Tric a Chlic yn ddyddiol gyda'r plant i wella eu sgiliau llythrennedd yn ogystal â Big Maths a CLIC unwaith yr wythnos i hybu eu sgiliau Mathemategol. Mae'r plant yn lwcus iawn y flwyddyn yma ac yn cael profiad o weithgareddau'r Ysgol Natur bob yn ail ddydd Mercher lle cynhelir gwersi tu allan yn yr awyr agored.

 

Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda chi eleni.

 

There are 50 children in Year 1 within 1A and 1B. Miss Lewis and Mrs Crisiant work in 1B while Mrs Evans, Mrs Rees, Miss J Evans and Mrs Joseph work in 1A. Our themes this year are Homes, Toys, India, Carnival, Food, Holidays and Rala Rwdins.

We use 'Tric and Chlic' with the children daily to improve their literacy skills as well as Big Maths and CLIC to improve their numeracy skills. The children are very lucky this year and are able to take part in the Nature Schools programme every other Wednesday.

 

We are looking forward to working with you this year.

Caneuon Sioe Nadolig / Christmas Concert Songs

Mi Ddaw yr Wyl

Placeholder for audio player [Will play 'mi-ddaw-yr-wyl-plant.wav']
Picture 1

Stori fwyar byd

Placeholder for audio player [Will play 'stori-fwyar-byd-plant.wav']
Picture 1

Ser y nos yn gwenu

Placeholder for audio player [Will play 'ser-y-nos-plant.wav']
Picture 1

Can y Llety

Placeholder for audio player [Will play 'can-y-llety-plant.wav']
Picture 1
Picture 2

Can yr Anifeiliaid

Placeholder for audio player [Will play 'can-y-stabl-plant.wav']

Y Bugeiliaid a'r Wyn

Placeholder for audio player [Will play 'y-bugeiliaid-plant.wav']
Picture 1

Seren yn y nen

Placeholder for audio player [Will play 'seren-yn-y-nen-plant.wav']
Picture 1

Y Finale

Placeholder for audio player [Will play 'finale-plant.wav']
Picture 1

Gwaith Cartref 14/10/16 Homework

Gwaith Cartref Bl1 30.9.16

Taflen Wybodaeth Blwyddyn 1

Tri Gŵr Doeth

Still image for this video

Y Preseb

Still image for this video

Preseb Bethlehem

Still image for this video

Can y Seren

Still image for this video

Can y Bugeiliaid

Still image for this video

Can yr Asyn

Still image for this video

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top