Navigation
Home Page

Adrodd am Absenoldeb - Report Absence

Llenwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni am absenoldeb eich plentyn o'r ysgol. Diolch yn fawr.

 

Please complete the form below to inform us of your child's absence from School. Thank you.

 

Adrodd am absenoldeb ar-lein / On-line absence reporting:

Cofiwch gynnwys enw eich plentyn, dosbarth, dyddiad yr absenoldeb a'r rheswm dros absenoldeb. Diolch. Please include your child's name, class, date of absence and reason for absence. Thank you.

 

Pwysigrwydd presenoldeb ysgol - The importance of school attendance

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â
For further information, please contact:


Gwasanaeth Lles Addysg / Education Welfare Service
Canolfan Mynachdy / The Mynachdy Centre
Cefn Road
Mynachdy
Caerdydd / Cardiff
CF14 3HS

029 2062 9800

schoolattendance@cardiff.gov.uk


Top